Er is groen licht, de lichtsculpturen in het Catharina Ziekenhuis het Máxima Medisch Centrum kunnen eindelijk geplaatst worden!  

Toen de Corona Pandemie in het voorjaar van 2020 in alle hevigheid losbarstte, en
het zorgpersoneel het zwaar had, ontstond het idee om hen letterlijk met lichtpuntjes
een hart onder de riem te steken. Dit heeft geresulteerd in de realisatie van twee
lichtsculpturen genaamd Perpetual People, die begin juli 2021 onthuld gaan worden, één in het Catharina Ziekenhuis en één in het Máxima Medisch Centrum.

Perpetual People is een symbool van verbondenheid en een dankbetuiging aan het
zorgpersoneel voor hun inzet en steun tijdens de Corona Pandemie van 2020-2021.
De Corona Pandemie heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat wij allen met elkaar
verbonden zijn. Rot8ion heeft met de hulp van meer dan 150 particuliere donateurs
en ruim 15 organisaties deze lichtsculpturen kunnen realiseren.

Door de nog geldende maatregelen kan bij de onthulling slechts een beperkt aantal donateurs aanwezig zijn. Daarom zal er medio juli een aftermovie van de onthulling worden gepubliceerd en worden gedeeld met alle donateurs. 


Back to Top