Lichtsculpturen Perpetual People I & II
Vanaf 12-07-21 permanent in het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC.

Toen de Corona pandemie in het voorjaar van 2020 in alle hevigheid losbarstte, en het zorgpersoneel het zwaar had, ontstond het idee om hen letterlijk met lichtpuntjes een hart onder de riem te steken. 

Dit heeft geresulteerd in de realisatie van twee lichtsculpturen in juli 2021 genaamd Perpetual People, één in het Catharina Ziekenhuis en één in Máxima MC. 

Perpetual People is een symbool van verbondenheid en een dankbetuiging aan het zorgpersoneel voor hun inzet en steun tijdens de Corona Pandemie van 2020-2021.

De Corona Pandemie heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat wij allen met elkaar verbonden zijn. Rot8ion heeft met de hulp van meer dan 150 particuliere donateurs en ruim 15 organisaties deze lichtsculpturen kunnen realiseren. 

Beide lichtsculpturen staan ook daadwerkelijk met elkaar in verbinding en beïnvloeden zo elkaars licht- en beeldcomposities. 

Middels sensoren hebben ook toeschouwers en voorbijgangers invloed op beide lichtsculpturen. 

Mede hierdoor bevinden de lichtsculpturen zich nooit tweemaal in dezelfde staat en zijn ze telkens uniek. 

Perpetual People maakt onderdeel uit van Perpetual Plexus, een netwerk van onderling met elkaar verbonden (semi) permanente lichtsculpturen van Rot8ion op bijzondere plekken in Eindhoven en omgeving. 

Graag danken wij alle organisaties en donateurs die Perpetual People mede mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder: 

Het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC,  Bazelmans AV,  ChipSoft, Cleanroom Combination Group BV, GB Construct BV, La Fête 040, Funki Bizniz, de Gemeente Eindhoven, GLOW Eindhoven, Planet Love, PP4C Professional Partners for Cleanrooms, Signify, Tinnemans van Loon Accountantskantoor, Nachtburgemeester van Eindhoven Siem Nozza, Linda en Reem van Rooij, Carla van Rooij-Renders, Mieke Hollanders, Chris Wouters, de Familie Verstappen. 

Perpetual People is uitgevoerd door Rot8ion (Rot8ion is een alter ego van Rob van Rooij)
Back to Top